İLBER ORTAYLI YAZDI: TERÖR NASIL ÖNLENİR ?

Tarihe dönmemiz mümkün değil. Terörü tarihi yöntemlerin dışında günün şartlarında nasıl ve hangi örgütlenmeyle önlemeyi başarırız, artık bunun ayrıntılı biçimde tartışılması lazım...

Geçen hafta teröre karşı kurumlarımızın durumunu ele alacağımı söylemiştim. Bugün bunlardan İçişleri yani eski adıyla Dâhiliye veya Umur-u Dâhiliyye Nezareti’ni ve adliye teşkilatını gözden geçireceğiz. Zira terör alanında herkesin canını, malını ve devlet denen büyük örgütün saygınlığını koruyacak adliye örgütünün yapısal önemi açıktır.

Osmanlı Devleti hiç şüphe yok, eski şark devletlerinin imparatorluk yapısına sahipti. En başta, eski Roma İmparatorluğu ki hukuk ve teşkilat olarak yeryüzündeki imparatorlukların tartışılmaz üstünlüğe sahip olanıdır ve eski İran devlet teşkilatının mirasını alanlar arasındadır. Ahamenişler devrinde yani M.Ö. 4’üncü asra kadar İran, Ege kıyılarından Hindistan alt kıtasına, Kafkas sınırlarından Mezopotamya ve Mısır’a kadar geniş bir dünyaya hükmeden; eski Mısır ve Babil’in kurumlarını kendi özgün İranî kurumlarıyla bağdaştıran bir devletti.

http://www.milliyet.com.tr/teror-nasil-onlenir-/ilber-ortayli/pazar/yazardetay/09.08.2015/2099151/default.htm

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • whatsup
  • LinkedIn Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Vkontakte Social Icon

    Copyright turkundunyasi.com 2020© All rights reserved    Website by ML&MD  Digital Markets